Du skal logge ind for at skrive en note

Fundamentet til EU blev lagt i tiden efter Anden Verdenskrig. Anden Verdenskrig varede fra 1939-1945 og medførte enorme menneskelige og økonomiske omkostninger.

I maj 1945 kapitulerede Nazi-Tyskland. Anden Verdenskrig var ovre. Men krigen efterlod et Europa i ruiner. For at krig imellem de europæiske lande ikke skulle gentage sig i fremtiden var der behov for et tættere politisk samarbejde. Tanken var, at man kunne sikre fred og økonomisk fremgang ved at forene Europa igennem samarbejde.

Du skal logge ind for at skrive en note

Anden Verdenskrig var skyld i store ødelæggelser, og mange historiske byer blev sønderbombet. Her ses Tysklands hovedstad Berlin under de sidste kampe i 1945.

© Gyldendals Billedbibliotek

Anden Verdenskrig var skyld i store ødelæggelser, og mange historiske byer blev sønderbombet. Her ses Tysklands hovedstad Berlin under de sidste kampe i 1945.

© Gyldendals Billedbibliotek
Du skal logge ind for at skrive en note

I 1946 opfordrede den britiske premierminister Winston Churchill (1874-1965) derfor til dannelsen af Europas Forenede Stater (se nedenstående tekstuddrag). Tanken om et stærkere samarbejde var ikke kun båret af ønsket om varig europæisk fred. Den var også båret af ønsket om større sikkerhed.

En ny international storkonflikt tegnede sig nemlig i horisonten. De allierede fra Anden Verdenskrig, USA, Storbritannien og Frankrig, frygtede stormagten Sovjetunionens ekspansion. Sovjetunionen valgte nemlig at beholde kontrollen over de sovjetisk besatte områder fra Anden Verdenskrig ved at indsætte kommunistiske regeringer. Dette blev optakten til spændinger mellem øst og vest, i hvad der senere blev kaldt ”Den Kolde Krig”.

Du skal logge ind for at skrive en note

Uddrag fra Churchills tale ved Universitet i Zürich, 1946

Den britiske premierminister, Winston Churchill, frygtede Sovjetunionen. Han ønskede som modsvar et forenet Europa. Her ses han under en af sine legendariske taler.

© European Union, 2011

Den britiske premierminister, Winston Churchill, frygtede Sovjetunionen. Han ønskede som modsvar et forenet Europa. Her ses han under en af sine legendariske taler.

© European Union, 2011

Den 19. september 1946 holdt Winston Churchill en historisk tale på Universitetet i Zürich. Under Anden Verdenskrig var Churchill konservativ britisk premierminister. Churchill blev dog ikke genvalgt i 1945 – især på grund af de økonomiske problemer, som krigen havde medført. Derfor var det i rollen som oppositionsleder, han leverede den berømte tale.

Churchill var meget skeptisk overfor Sovjetunionen, og han var en stærk tilhænger af et forenet Europa som modsvar. Her er et uddrag fra talen ved universitetet i Zürich:

Lad mig opsummere mine forslag: Vores vedholdende målsætning skal være at opbygge og styrke De Forenede Nationer. Under og inden for dette samarbejde skal vi genskabe den europæiske familie i en regional struktur, måske kan den kaldes: ”Europas Forenede Stater”. Og det første konkrete skridt ville være at danne et Europaråd. Selvom ikke alle stater i Europa vil være villige eller i stand til at tilslutte sig Unionen, skal vi alligevel fortsætte for at samle og forene dem, der vil, og dem, der kan. Vi skal frelse mennesker af enhver race og fra et hvert land fra krig eller trældom.

Fællesskabet skal etableres på et solidt fundament og skal bevogtes af alle mænd og kvinder, der skal være beredte til at dø i stedet for at leve i tyranni. I dette uopsættelige arbejde skal Frankrig og Tyskland gå forrest sammen. Storbritannien, det britiske Commonwealth, mægtige Amerika og jeg stoler også på Sovjetunionen - for derefter, ja, så ville alt være godt - alle skal være venner og støtter af det nye Europa og have ret til at bo og skinne.

Jeg siger jer derfor: Lad Europa opstå!

Hent original lydfil

Du skal logge ind for at skrive en note

For at sikre fred, økonomisk vækst og sikkerhed i Europa opstod der efter Anden Verdenskrig en række internationale organisationer. Det drejer sig om FN fra 1945, der arbejder for fredelige relationer mellem verdens lande, Vestunionen fra 1948, der er et forsvarssamarbejde, og OEEC (Organisation for European Economic Cooperation) fra 1948, som skulle forvalte Marshall-hjælpen.

OEEC blev senere til det mere kendte økonomiske samarbejde OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Af andre organisationer kan nævnes militærsamarbejdet NATO (North Atlantic Treaty Organisation) fra 1949 og Europarådet fra 1949, som arbejder for demokrati.

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF), som opstod i 1952, skal ses som kun et led i rækken af disse internationale organisationer. Det lå på ingen måde i kortene, at det var det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, der skulle blive det nye banebrydende europæiske samarbejde, vi i dag kender som EU.

Du skal logge ind for at skrive en note

Begrebsafklaring: Integration

Integration er en proces (udvikling), hvor flere enheder sammenføjes for at fungere i et system. Man taler normalt om grader af integration. Det vil sige, i hvor høj grad enhederne er vævet sammen. Med europæiske integration menes den proces, hvorved de europæiske lande væves politisk sammen. Hver enkelte lands politiske institutioner bliver dermed en del af et samlet politisk system.

Det er almindeligt at skelne mellem forskellige integrationsformer. Man taler både om ”mellemstatelig integration” vs. ”overstatslig integration”, ”integration i dybden” vs. ”integration i bredden”, ”økonomisk integration” vs. ”politisk integration” og ”positiv integration” vs. ”negativ integration”. Disse integrationsformer giver vi forklaring på senere i temaet.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761631251. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018