ISBN: 9788761631251. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018